Logga in om du har ett studerandekonto

Välkommen till GRvux webbansökan

 

All information du behöver finns på vår hemsida www.grvux.se, men det finns några saker som vi vill informera om.

 

Vem får söka till GRvux-utbildningarna?

Du som har slutförd grundskola, eller motsvarande, är behörig att söka samtliga yrkesutbildningar som anordnas av GRvux inom Göteborgsregionen från och med den 1 juli det år du fyller 20 år. Är du yngre än 20 år ska du ha slutbetyg/examensbevis/studiebevis från gymnasiet. Är du yngre än 20 år och saknar slutbetyg/examensbevis/studiebevis ska du vända dig till din hemkommun. För vissa av utbildningarna kan ytterligare handlingar krävas, se förkunskapskrav för respektive utbildning.

Om du inte är folkbokförd i Göteborgsregionen, se kommunerna nedan, behöver du ett skriftligt godkännande från din hemkommun som intygar att den kommer att betala för din utbildningsplats. Som underlag för ett sådant beslut ska du skriva ut din ansökan och lämna till din hemkommun tillsammans med dina betyg och ett personligt brev där du motiverar varför du önskar läsa i en annan kommun. När hemkommunen sedan godkänt eller avslagit din begäran skickas beslutet till oss och därefter kan vi behandla din ansökan.

Du som är folkbokförd i Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund,Tjörn, Öckerö behöver inte skicka in ett skriftligt godkännande från hemkommunen

 

Kursbesked
Du får ditt antagningsbesked senast en vecka innan kursstart och där framgår det vilken utbildning du blivit antagen till och vilken skola som anordnar utbildningen.

Bilagor till din ansökan
Vi vill ha kopior av dina betyg som bilagor till din ansökan. Du kan skanna in dem och bifoga dem direkt i din ansökan eller skicka papperskopior. Det gör du till den kommun där du vill läsa ditt förstahandsval. Dessa bilagor ligger till grund för antagningen och det är viktigt att vi får tillgång till dem så fort som möjligt.

Beställa betyg
När din utbildning är avslutad och du vill beställa dina betyg, hör du av dig till den kommun som är ansvarig för utbildningen. Är du osäker på vilken det kommun det är, fråga din utbildningsanordnare/skola.

Skapa nytt studerandekonto

Kurskatalogen

I kurskatalogen har du möjlighet att se vilket utbud av kurser som finns att söka till.

Till Kurskatalogen

Information

Välkommen att söka till GRvux

Ansökningsperiod 5 oktober - 1 november
Kurserna startar den 9 januari
Kursbesked kommer 5 december


Yrkesutbildningar:
Du som är aktuell för antagning till en yrkesutbildning blir kallad till ett obligatoriskt informationsmöte på skolan. Om du inte kommer till informationsmötet, utan att du har meddelat förhinder, förlorar du möjligheten att bli antagen.


Obs! Logga regelbundet in på ditt studerandekonto för att följa din ansökan.

Obs! Lärlingsutbildningar ansöker du via respektive kommuns vuxenutbildning
Alvis från Gotit Alvis från Gotit